Czy kupującemu używany samochód przysługują roszczenia z rękojmi?

Czy kupującemu używany samochód przysługują roszczenia z tytułu rękojmi? Jednym z częściej zgłaszanych przez moich Klientów problemów jest sytuacja, w której nabywca używanego pojazdu wykryje w nim usterkę już po zakupie auta. Sytuacja powyższa rodzi wiele problemów prawnych. Od razu wyjaśnijmy więc, że owszem kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji...

Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami

Ostatnio zgłaszają się do mnie kierowcy, którzy ze Starostwa Powiatowego otrzymują informację dotyczącą obowiązku poddania się badaniu lekarskiemu i psychologicznemu oraz ukończenia kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii. Otóż przypomnieć należy, że w wyniku ostatniej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (t. j....