Radca prawny Marcin Kuliś

Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego we Wrocławiu. Poza zwykłym zakresem praktyki zajmuje się w szczególności wdrażaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) w sektorze prywatnym i publicznym na terenie całego kraju. Pierwsze firmy i podmioty prawne, w których wdrażał RODO mogą się już poszczycić pomyślnym dla nich zakończeniem procedury kontrolnej Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Radca prawny Marcin Kuliś na życzenie Klienta może także przeprowadzić profesjonalny wewnętrzny audyt wdrożenia RODO u osób fizycznych i w podmiotach prawnych.

www.kancelariakulis.pl