Strona Główna

Siedziba Kancelarii: ul. Służba Polsce 5 | 32-200 Miechów | Tel. 0603-628-063 | e-mail: ctaracha@gmail.com

 

 

 

 

Misja Kancelarii:

Misją Kancelarii Adwokackiej „Cezar-Lex” jest profesjonalna obsługa prawna osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych. Świadczymy pomoc prawną klientom indywidualnym oraz zapewniamy stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych i instytucjonalnych na terenie całego kraju, w szczególności zaś w Krakowie i okolicach.

                                                                                                                


Założyciel:

Adwokat mgr Cezary Taracha jest członkiem Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, nr wpisu 413. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy asystenta sędziego i jako aplikant sądowy. W 2008 r. złożył egzamin sędziowski. 

 

KANCELARIA ADWOKACKA „CEZAR-LEX”         Adwokat - Cezary Taracha