Problem z neo-sędziami? Czy można i czy należy podważać wyroki wydane z ich udziałem?

Wielu z Państwa zapewne zastanawia się kim są neo-sędziowie?             Otóż należy wyjaśnić, że tą nieformalną nazwą określamy sędziów powołanych przez Prezydenta RP na urząd sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa...

Skandaliczna sprawa śmiertelnego wypadku

W dniu 18 listopada 2023 r. Telewizja Polska TVP1 wyemitowała program Alarm! dotyczący sprawy, którą prowadzę jako pełnomocnik rodziny zmarłej kobiety, w której doszło do wielu skandalicznych zaniedbań ze strony Policji i szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. Zapraszam do obejrzenia odcinka z moim udziałem na stronie internetowej znajdującej się pod poniższym...

Nasza skarga kasacyjna uwzględniona przez Sąd Najwyższy

W dniu 8 listopada 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. I PSKP 14/22 na rozprawie uwzględnił wniesioną przez nas skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie uchylając tenże wyrok w całości i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. W trakcie ogłaszania werdyktu sędzia przewodniczący SSN Piotr...

Czy możliwe jest wyłączenie stronniczego biegłego w postępowaniu cywilnym?

Tak, istnieje możliwość złożenia wniosku o wyłączenie biegłego sądowego. Jak stanowi art. 281 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (kpc) aż do ukończenia czynności biegłego strona może żądać jego wyłączenia z przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia sędziego. Gdy strona zgłasza wniosek o wyłączenie biegłego po rozpoczęciu przez niego czynności, obowiązana...

Czy możliwe jest skrócenie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Tak, istnieje możliwość skrócenia kary pozbawienia wolności odbywanej w systemie dozoru elektronicznego. Możliwość taką przewiduje przepis art. 43ln § 1 kodeksu karnego wykonawczego stanowiąc, iż o warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego orzeka na posiedzeniu sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany posiada miejsce stałego pobytu....

Czy kupującemu używany samochód przysługują roszczenia z rękojmi?

Czy kupującemu używany samochód przysługują roszczenia z tytułu rękojmi? Jednym z częściej zgłaszanych przez moich Klientów problemów jest sytuacja, w której nabywca używanego pojazdu wykryje w nim usterkę już po zakupie auta. Sytuacja powyższa rodzi wiele problemów prawnych. Od razu wyjaśnijmy więc, że owszem kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji...

Naruszenia prawa procesowego na etapie postępowania odwoławczego

Naruszenia prawa procesowego na etapie postępowania odwoławczego Już starożytni Rzymianie nie bez kozery uważali, że nieznajomość prawa szkodzi (łac. ignorantia iuris nocet). W szczególności maksyma ta znajduje zastosowanie w obecnym postępowaniu cywilnym. Otóż sposób napisania apelacji czy zażalenia, podniesione w środku odwoławczym zarzuty lub ich brak może mieć decydujący wpływ...

Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami

Ostatnio zgłaszają się do mnie kierowcy, którzy ze Starostwa Powiatowego otrzymują informację dotyczącą obowiązku poddania się badaniu lekarskiemu i psychologicznemu oraz ukończenia kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii. Otóż przypomnieć należy, że w wyniku ostatniej nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (t. j....

Na czym polega zasiedzenie nieruchomości?

Kupno nieruchomości nie stanowi jedynej drogi jej nabycia. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których prawo własności przechodzi na nowy podmiot na skutek tak zwanego zasiedzenia. Status taki przyznawany jest na mocy prawa, jeśli zostaną spełnione konkretne warunki. W takich sprawach postępowanie sądowe ma charakter czysto formalny i ma na celu...

Zasady orzekania o alimentach przy rozwodzie

Sprawy rozwodowe nieodłącznie kojarzą się z przyznawaniem alimentów. Takie świadczenie nie dotyczy jednak wyłącznie dzieci, ale mogą się o nie ubiegać dla siebie także byli małżonkowie. W drugim przypadku muszą jednak zaistnieć pewne okoliczności, aby wniosek został uznany przez sąd. Ponadto znaczenie ma także to, w jaki sposób zostało wydane...