Nasza skarga kasacyjna uwzględniona przez Sąd Najwyższy

W dniu 8 listopada 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. I PSKP 14/22 na rozprawie uwzględnił wniesioną przez nas skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie uchylając tenże wyrok w całości i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. W trakcie ogłaszania werdyktu sędzia przewodniczący SSN Piotr Prusinowski zaznaczył doniosłość wyroku dla praktyki w przyszłości. Dodać należy, że w tej sprawie wygraliśmy przed Sądem Najwyższym z pracodawcą jakim jest jeden z sądów rejonowych w mieście Krakowie, co samo w sobie jest rzadko spotykanym, można by rzec nawet wyjątkowym osiągnięciem. Po więcej szczegółów odsyłam Państwa do artykułu prasowego w tej sprawie.

Zapraszam do przeczytania artykułu