Nasza skarga kasacyjna uwzględniona przez Sąd Najwyższy

W dniu 8 listopada 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. I PSKP 14/22 na rozprawie uwzględnił wniesioną przez nas skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie uchylając tenże wyrok w całości i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. W trakcie ogłaszania werdyktu sędzia przewodniczący SSN Piotr...