Czy możliwe jest skrócenie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Tak, istnieje możliwość skrócenia kary pozbawienia wolności odbywanej w systemie dozoru elektronicznego. Możliwość taką przewiduje przepis art. 43ln § 1 kodeksu karnego wykonawczego stanowiąc, iż o warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego orzeka na posiedzeniu sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany posiada miejsce stałego pobytu....