logo
Beznazwy-1-1

Misja kancelarii

Nasza Kancelaria ma przyjemność powitać Państwa na naszej stronie internetowej. Specjalizujemy się w różnych dziedzinach prawa, mamy bogate i rozległą wiedzę i doświadczenie. Od kilkunastu lat udzielamy pomoc prawnej i świadczymy zastępstwo procesowe w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych zarówno dla podmiotów publicznych jak i prywatnych.

Stosujemy indywidualne podejście do każdego z naszych Klientów. Dzięki połączonej wiedzy i doświadczeniu z różnych dziedzin prawa oferujemy kompleksową usługę prawną zarówno w typowych jak i nietypowych sprawach.

Działamy na obszarze południowego pasa Polski w województwach dolnośląskim, śląskim i małopolskim. 

Oferta naszej kancelarii adwokackiej obejmuje też:

 • opinie prawne,
 • ekspertyzy,
 • porady prawne,
 • sporządzanie wezwań do zapłaty,
 • sporządzanie pism przedprocesowych,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • sporządzanie umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • wnoszenie pozwów w sprawach cywilnych i gospodarczych,
 • sporządzanie pozwów o rozwód i separację,
 • sporządzanie wniosków o rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • sporządzanie pozwów o alimenty,
 • sporządzanie wniosków w postępowaniu karnym wykonawczym (o odroczenie wykonania kary, o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, o przerwę w wykonaniu kary itd.),
 • dochodzenie wszelkich odszkodowań, zadośćuczynienia i nawiązek w postępowaniu karnym i cywilnym oraz administracyjnym,
 • uczestnictwo w przesłuchaniach i rozprawach,
 • uczestnictwo w mediacjach i pozasądowych formach rozwiązywania sporów,
 • zastępstwo przed sądem polubownym i arbitrażowym,
 • zastępstwo w postępowaniu windykacyjnym i egzekucyjnym,
 • pomoc prawna i zastępstwo procesowe w sprawach tzw. „kredytów frankowych”,
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowania za mobbing

Ponadto podejmujemy się także sporządzania odwołań, apelacji, zażaleń, kasacji i skarg kasacyjnych, wniosków o wznowienie postępowania i innych nietypowych środków odwoławczych. Do naszych zadań należy dochodzenie odszkodowań za naruszenie praw autorskich i wzorów przemysłowych. Dochodzimy również odszkodowania, zadośćuczynienia i nawiązki w postępowaniu karnym oraz cywilnym. Uzupełnienie oferty stanowi wdrożenie w firmie dyrektywy RODO, wewnętrzny audyt wdrożenia dyrektywy RODO .

Zapraszamy do współpracy.