Na czym polega zasiedzenie nieruchomości?

favicon

Kupno nieruchomości nie stanowi jedynej drogi jej nabycia. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których prawo własności przechodzi na nowy podmiot na skutek tak zwanego zasiedzenia. Status taki przyznawany jest na mocy prawa, jeśli zostaną spełnione konkretne warunki. W takich sprawach postępowanie sądowe ma charakter czysto formalny i ma na celu wyłącznie potwierdzenie, czy do zasiedzenia faktycznie doszło.

Dowiedz się więcej.