Zespół

Założyciel:

mgr Cezary Taracha
Adwokat

Preferowane dziedziny: prawo karne i cywilne (materialne oraz procesowe), postępowanie przedsądowe oraz zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami i urzędami administracji publicznej. Adwokat Cezary Taracha reprezentuje oraz prowadzi sprawy zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych, korporacyjnych oraz instytucjonalnych.

W 2004 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim broniąc pracę magisterską pt.: „Fundusze Unii Europejskiej w aspekcie wspólnotowej polityki regionalnej”. W latach 2005-2008 odbywał aplikację sądową, którą zakończył złożeniem egzaminu sędziowskiego w październiku 2008 r. W okresie 2005-2009 pracował jako asystent sędziego w sądach rejonowych w Małopolsce. Autor publikacji, analiz i artykułów o charakterze dydaktycznym, m. in. „Aspekty prawne finansowania leków onkologicznych w lecznictwie zamkniętym”

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Cezary Taracha jest członkiem Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach. Nr wpisu 413.


Zespół współpracowników:

 

mgr Marcin Kuliś

Radca Prawny

specjalista w zakresie wdrażania RODO


preferowane dziedziny: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i administracyjno-sądowe, prawo ochrony danych osobowych, , ochrona dóbr osobistych, prawo gospodarcze, prawo autorskie i własności przemysłowej, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe i postępowania podatkowe.

 

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Złożył egzamin sędziowski. Posiada za sobą bogate doświadczenie pracy w sądownictwie powszechnym i administracyjnym na terenie Dolnego Śląska jako asystent sędziego w sądzie okręgowym i apelacyjnym, a także w wojewódzkim sądzie administracyjnym.

 

Obecnie prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego we Wrocławiu. Poza zwykłym zakresem praktyki zajmuje się w szczególności wdrażaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) w sektorze prywatnym i publicznym na ternie całego kraju. Pierwsze firmy i podmioty prawne, w których wdrażał RODO mogą się już poszczycić pomyślnym dla nich zakończeniem procedury kontrolnej Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Radca prawny Marcin Kuliś na życzenie Klienta może także przeprowadzić profesjonalny wewnętrzny audyt wdrożenia RODO u osób fizycznych i w podmiotach prawnych.

 

 

dr Leszek Małek
Adwokat

Preferowane dziedziny: prawo cywilne, prawo własności intelektualnej, ochrona dóbr osobistych, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jest absolwentem stacjonarnych studiów doktoranckich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej przygotował oraz obronił rozprawę doktorską pt. „Cytat w świetle prawa autorskiego”. W latach 2005–2008 odbył aplikację sądową zakończoną pozytywnie złożonym egzaminem sędziowskim. Był zatrudniony w kancelarii radcy prawnego, następnie zaś zdobywał doświadczenie zawodowe, pracując na stanowisku asystenta sędziego w sądzie okręgowym. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką z siedzibą w Tarnowie (http://www.kancelariamalek.pl/). Jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej.

mgr Jerzy Rokita
Adwokat

Preferowane dziedziny: prawo zamówień publicznych, prawo upadłościowe oraz gospodarcze.

Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką z siedzibą w Tarnowie.

 

mgr Dominika Bojarska
Rzeczoznawca majątkowy

Preferowane dziedziny: prawo nieruchomości i mieszkaniowe

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego, Wydziału Gospodarki Narodowej oraz studiów podyplomowych "Wycena nieruchomości". Po studiach odbyła praktykę zawodową w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Od 2008 roku posiada uprawnienia zawodowe z wyceny nieruchomości, w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych widnieje pod nr 4753.

 

mgr inż. Rafał Skrzatek
Project Manager

Preferowane dziedziny: prawo rolne, prawo Internetu i nowych technologii, prawo prasowe, uregulowania prawne dotyczące funduszy unijnych

Ukończył Wrocławską Akademię Rolniczą i Akademię Ekonomiczną na kierunku zarządzanie i marketing. Swoje obecne doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w takich branżach jak: nieruchomości, internet/e-commerce, fundusze europejskie, zarządzanie projektami.

 

 

mgr Przemysław Jabłoński
Prawnik

Preferowane dziedziny: postępowanie egzekucyjne, dochodzenie należności cywilnoprawnych, cesje wierzytelności, postępowanie mediacyjne

Sprawuje nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym i czynnościami komornika w uznanej kancelarii prawa gospodarczego we Wrocławiu. Ukończył kurs negocjacyjny „Akademia Negocjatora” organizowany przez Grupę Negocjacyjną Consensus.

Interesuje się również prawem karnym materialnym. Autor pracy magisterskiej pt. „Kryminogenna rola Mass Mediów” napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Tomasza Kaczmarka na Uniwersytecie Wrocławskim.

mgr Beata Biedroń 
Radca Prawny

Preferowane dziedziny: świadczenie pomocy prawnej podmiotom gospodarczym: koordynowanie inwestycji kapitałowych, sporządzanie kontraktów handlowych, doradztwo z zakresu prawa reklamy, prawa autorskiego oraz prawa antymonopolowego. 

Radca Prawny Beata Biedroń doradza spółkom z sektora farmaceutycznego i żywnościowego. Wielokrotnie prowadziła prace związane z analizą prawną typu due diligence przejmowanych spółek i nabywanych wierzytelności. Posiada także doświadczenie procesowe w sporach z zakresu prawa pracy, gospodarczego i prawa administracyjnego.  

Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego we Wrocławiu.